Top

Informatie inzake verzekeringen Ameide Lichtstad

Informatie inzake verzekeringen rondom de feestweek Ameide Lichtstad 2018

De Oranjevereniging heeft een doorlopende aansprakelijkheidsverzekering. Daaronder vallen ook:

  • de leden van de Oranjevereniging
  • de vrijwillige medewerkers van de Oranjevereniging
  • de buurtverenigingen die onder de Oranjevereniging vallen

Hierbij is gedekt:

  • aansprakelijkheid t.o.v. derden
  • aansprakelijkheid onderling
  • schade t.g.v. het opbouwen van de straatverlichting
  • er is géén dekking voor schade aan de straatverlichting zelf!

Wanneer er palen de grond in geslagen worden voor het plaatsen van de straatverlichting, dan dient er eerst een zogeheten klic melding te worden gedaan. Hiermee wordt opgevraagd, waar zich kabels en/of leidingen in de grond bevinden, zodat je weet dat er op dat plek geen zaken de grond ingeslagen moeten worden. Ontstaat er een schade aan een kabel of leiding in de grond en er is geen clic-melding gedaan, dan is er geen dekking!

De kosten van een klicmelding zijn € 19,-
Aan te vragen via https://www.kadaster.nl/klic-melding-kabel-en-leidinginformatie

De polis geeft een secundaire dekking, dat wil zeggen dat als er elders ook dekking is (bijvoorbeeld onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker), deze verzekering niet uitkeert. Het is ook hierom van groot belang, dat er duidelijk sprake is van verwijtbaarheid (de schade is duidelijk te verwijten aan een bepaald persoon). Ook moet kunnen worden aangetoond dat er zorgvuldig is gehandeld voorafgaand aan de schade.


Het deelnemen aan activiteiten en evenementen: Deelnemen is op eigen risico!

Voor wat betreft de optocht: Alle voertuigen, zowel de “losse” voertuigen als ook de voertuigen die een praalwagen trekken, moeten minimaal voorzien zijn van een WA verzekering. Wanneer dit bijvoorbeeld een tractor is die normaal alleen op eigen terrein wordt gebruikt en om die reden niet verzekerd is, dan zal hiervoor een verzekering moeten worden afgesloten. Dit is niet makkelijk; een tractor dient immers een bedrijf en wordt normaliter gebruikt voor agrarisch gerelateerde werkzaamheden. Het trekken van een praalwagen in een optocht valt daar standaard dus niet onder. Het is daarom verstandig, bij de verzekeraar toestemming te vragen, dat er voor 1 dag een praalwagen in een optocht wordt getrokken. Vaak volstaat een aantekening hiervan bij de verzekeraar, zolang men hier maar van op de hoogte is.

De praalwagens op zich zijn niet verzekerd, ook de opzittende deelnemers niet!

Er is geen dekking op een verzekering, als er sprake is van alcoholgebruik. Zorg er dus voor, dat de bestuurder van het trekkende voertuig te allen tijde alcoholvrij is!!!

Vragen?

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het bestuur. Gebruik hiervoor het contactformulier.