Top

Update Termeise Quiz 2020

Update Termeise Quiz 2020

Beste Termeienaren,

 

Afgelopen woensdag hebben wij als commissie vergaderd over de voortgang van de Termeise Quiz op 11 september aanstaande.

 

Sinds de invoer van de laatste maatregelen rondom het Coronavirus is het toegestaan slechts 6 gasten thuis te ontvangen. Hierdoor is het in de meeste gevallen mogelijk om met slechts 7 à 8 personen de Quiz te maken op één locatie.

 

Gezien de omvangen van de teams de afgelopen jaren en de intensiteit van de Quiz dit jaar, hebben wij als commissie gesproken of wij als Oranjevereniging het verantwoord vinden om met de huidige regels de Quiz door te laten gaan.

 

Tijdens dit overleg hebben wij moeten besluiten dat het met de huidige situatie niet verantwoord is de Quiz te organiseren.

 

Aanstaande dinsdag 1 september is er een nieuwe update namens het kabinet rondom de maatregelen rondom het Coronavirus. Hierna ontstaat mogelijk een nieuwe situatie voor ons als organisatie. Als commissie hebben wij besloten te wachten met de definitieve beslissing tot na de mededelingen aanstaande dinsdag.

 

Een doorgang van de Quiz op 11 september is hierdoor nog onzeker, maar ook nog niet van de baan. Aanstaande dinsdag zullen wij jullie hierover definitief informeren.

 

Wij hopen jullie via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd, maar mochten jullie vragen hebben? Stel deze dan gerust via quiz@oranjevereniging-beatrix.nl.

 

Met vriendelijke groet,
Oranjevereniging Beatrix.